Stigerørsplattformen RP

For å kunne sende den produserte gassen fra Valhallfeltet til markedet var det gjort en avtale om at man kunne benytte den eksisterende rørledningen som gikk fra Ekofiskfeltet. For å kunne koble seg på det systemet måtte gassen fra Valhall bringes i en ny rørledning og opp på dekket av Ekofisktanken. 

Av Finn Harald Sandberg
09. juni 2016

Historien  

Den eksisterende stigerørsplattformen på Ekofisksenteret 2/4-R var ikke solid nok til å bære to ekstra stigerør med olje og gass fra Valhall og Hod. Det måtte bygges nytt. For å få fortgang i arbeidet og en relativt billig løsning, foreslo Asbjørn Tansø i Amoco ideen om å kopiere understellet til den minste Valhall-plattformen, det vil si boligplattformen. Denne løsningen ble godkjent av Oljedirektoratet, og Phillips Petroleums Company Norway (operatør av Ekofiskfeltet) påtok seg å drifte den mot betaling [1] .

Amoco Riser 2/4 G med Ekofisktanken i forgrunnen. Foto: Jan A. Tjemsland/NOM

Fra plattformen Ekofisk 2/4 G var det en gangbro med rørsystemer over til Ekofisktanken 2/4 T. Broen og dekket ble bygget av Aker Verdal. Heerema/Seaway var hovedkontraktør på stålunderstellet til stigerørsplattformen og DeGroot fikk i oppdrag å bygge stålunderstellet [2] .

Plattformen ble installert i 1981 og kom i drift i 1982. For transport av olje og gass fra Valhall PCP ble det lagt en 36,8 km lang 20" oljerørledning og en 20" gassrørledning til Ekofisk 2/4 G ved Ekofisk-senteret.  Oljen ble så transportert videre via Ekofisk til Teesside og gassen til Emden. I forbindelse med et stort ombyggingsprosjekt på Ekofisk i 1998 ble transport-systemene bygd om og plattformen tatt ut av bruk. Broen mellom 2/4 G og Ekofisktanken ble fjernet i 2014. Dekk og bærestruktur på 2/4 G planlegges fjernet om noen få år.

Teknisk beskrivelse

Stålunderstellet som var 90 meter høyt hadde hoveddimensjoner på omtrent 35 X 21 X 10 meter. Utstyret var integrert i bæredekket uten ekstra moduler på toppen [3] .  Det var en stor kran på hjørnet av plattformen mot nord og det var en broforbindelse fra plattformen til Ekofisktanken på omtrent 50 meter.

Prosessen

Hensikten med plattformen er å være en mottaks- og formidlingsstasjon for olje og gass-strømmen fra Valhall som skal blandes med produksjonen fra Ekofiskfeltet. Utstyret er derfor begrenset til måleutstyr som sørger for overvåkning og kontroll av væskestrømmen.

Sluttnoter:

[1]   Rasen, Bjørn: LF6A Valhall 25 år (2007)  s. 72.
[ 2 ]  Moe, Johannes et al. "Kostnadsanalysen norsk kontinentalsokkel bind II", 1980, s. 277.
[3]  Moe, Johannes et al. "Kostnadsanalysen norsk kontinentalsokkel bind I", 1980, s. 230.