Boreplattformen DP

Boreplattformen (DP) er en del av den opprinnelige utbyggingen fra 1981 og er plassert mellom boligplattformen og produksjonsplattformen på Valhall. Det er lagt planer for en gradvis nedstenging og plugging av brønnene på plattformen. Arbeidet vil vare i flere år.

Av Finn Harald Sandberg
09. juni 2016

Historien

Boreplattformen DP på Valhall-feltet. Foto: Ukjent/BP

På lik linje med de andre plattformene ble boreplattformen bygd ved en rekke ulike verft.
Aker Verdal fikk oppdraget med å bygge understellet. Opprinnelig var tanken å få bygget
dekket hos Kværner i Egersund. Men da Kværner fikk kontrakten med å bygge deler av
Statfjord B-dekket, ble Amoco redd for at dette kunne påvirke framdriften for Valhall-
prosjektet og oppdraget med å ferdigstille dekket ble flyttet til Verdal. Egersund skulle
allikevel prefabrikkere deler til dekket og broen over til boligplattformen. Dekket som ble
bygget som fire moduler kom fra Stord Verft og boremodulene fra Kristiansands Mek.
Verksted.  

Valhall boreplattform (DP) m boretårn-nytt
Boreplattformen DP på Valhall-feltet. Foto: Ukjent/BP

Den 17. desember 1981 var det klart for å starte boringen fra plattformen - med Nordsjøens
første tildekkede boretårn.
De første brønnene gikk imidlertid ikke helt etter planen og det skulle gå nesten 10 måneder
før produksjonen kom i gang.
I 1996 ble de siste brønnene boret fra DP, det samme året ble det installert en ny
brønnhodeplattform . Boretårnet ble fjernet først i juni 2009.

Teknisk innhold

Stålunderstellet som er 90 meter høyt, har 8 ben og veier 7900 tonn medregnet pælene som
skal holde plattformen på plass. Det sammensatte dekket med moduler veier totalt 7300
tonn og har hoveddimensjoner på omtrent 54 ganger 30 meter og er 23,5 meter høyt. I
tillegg til boretårnet er det tre ulike moduler. Det er gjort plass for 24 brønnslisser.  I 1989
ble det installert seks nye brønnslisser mellom de 24 opprinnelige. Det er to store kraner (en
på hver side) omtrent midt på langsidene. Det er forbindelse fra boreplattformen både til
produksjons- og boligplattformen via to gangbruer på 45 meter.

De viktigste utstyrskomponentene på plattformen er:
Boretårn
Brønnhoder
Lagertanker for boreslam
Pumper
Behandlingsutstyr for boreslam
Tanker brukt for væske til å pumpe inn under høyt trykk og sprekke opp reservoaret  
HVAC (ventilasjonsutstyr)
Kraner

Prosessen

I tillegg til å bore brønner er dette plattformen der brønnstrømmen kommer opp til
overflaten. I det brønnstrømmen kommer opp inneholder den, i tillegg til olje, både gass og
vann. Denne væskestrømmen sendes over til prosessplattformen gjennom rør som er festet
til forbindelsesbrua mellom de to plattformene.

Kilder:
BPs nettsted.
Rasen, Bjørn, LF6A Valhall 25 år (side 72-76)
Intervju med Asbjørn Tansø