#

Utbygging

Hvordan bestemmes en utbygging?

Når et funn av hydrokarboner er gjort, er et o...

Les mer

Byggefasen

Når Plan for utbygging og drift (PUD) er godkj...

Les mer

Boreplattformen DP

Boreplattformen (DP) er en del av den opprinne...

Les mer

Produksjonsplattformen PCP

Produksjonsplattformen (PCP) ble plassert på f...

Les mer

Boligplattformen QP

Den opprinnelige boligplattformen (QP) ble byg...

Les mer

Stigerørsplattformen RP

For å kunne sende den produserte gassen fra Va...

Les mer

Utbyggingen av Hod

Hod-feltet ble oppdaget i 1974. Den første utb...

Les mer

Kolskaya – en ulykkesforfulgt outsider

Hod plattformen skulle være en ubemannet platt...

Les mer

Brønnhodeplattformen WP – en suksess

I 1996 ble brønnhodeplattformen Valhall WP ins...

Les mer

Injeksjonsplattformen IP – Nye utfordringer

Driftsavdelingen hadde i mange år ivret for å...

Les mer

Valhall flankeplattformer

Allerede i planer for Valhall fra 1970-tallet...

Les mer