#

Feltet

Hvordan fant en oljen på Valhall?

Hvilke prosesser som skjer på plattformene før oljen og gassen eksporteres. Hvordan har Valhallfeltet utviklet seg teknologisk frem til i dag?