Kulturminne Valhall

Utvalgte fagartikler, publikasjoner og film m.m

Hvordan fant en oljen på Valhall?

Hvilke prosesser som skjer på plattformene før oljen og gassen eksporteres. Hvordan har Valhallfeltet utviklet seg teknologisk frem til i dag?

Hvordan har det vært å jobbe på eller med Valhall?

Få et innblikk i  fagforeningsarbeid og streiker, ulykker og utvikling av arbeidslivet.

1962–2012 Hva skjedde og hvorfor?

Her får du vite mer om Valhallhistorien, feltets eiere, økonomiske og samfunnsmessige ringvirkninger gjennom tidene. Hvert tiår har sine særpreg:

Kart

Hvor ligger Valhall?